معنی و ترجمه کلمه rq به فارسی rq یعنی چه

rq


respiratory quotient
ورزش : بهره تنفسى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها