معنی و ترجمه کلمه rudder bar (na) به فارسی rudder bar (na) یعنی چه

rudder bar (na)


فرمان
علوم دريايى : فرمان هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها