معنی و ترجمه کلمه rudder bar (na) به فارسی rudder bar (na) یعنی چه

rudder bar (na)


فرمان
علوم دريايى : فرمان هواپيما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها