معنی و ترجمه کلمه ruling class به فارسی ruling class یعنی چه

ruling class


قانون ـ فقه : طبقه حاکم
بازرگانى : طبقه حاکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها