معنی و ترجمه کلمه rumor به فارسی rumor یعنی چه

rumor


)rumour(شايعه ،شايعه گفتن و يا پخش کردن
روانشناسى : شايعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها