معنی و ترجمه کلمه run away به فارسی run away یعنی چه

run away


گريزان ،گريختن ،شخص فرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها