معنی و ترجمه کلمه runt به فارسی runt یعنی چه

runt


(ج.ش ).کبوتر خانگى درشت ،کوتوله ،گاو ماده کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها