معنی و ترجمه کلمه s-r psychology به فارسی s-r psychology یعنی چه

s-r psychology


روانشناسى : روانشناسى محرک - پاسخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها