معنی و ترجمه کلمه sacerdotage به فارسی sacerdotage یعنی چه

sacerdotage


کشيشى ،کشيش مابى ،جماعت کشيشان ،نفوذ روحانيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها