معنی و ترجمه کلمه safe conduct به فارسی safe conduct یعنی چه

safe conduct


جواز امان ،اجازه عبور از منطقه ممنوعه ،خط امان ،امان نامه ،امان دادن ،رخصت عبور
قانون ـ فقه : سمدى که فرستاده دولتى که در حال جنگ با دولت مرسل اليه است قبل از ورود به خاک ان کشور بايد تحصيل کند
علوم نظامى : جواز عبور و مرور در منط قه نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها