معنی و ترجمه کلمه safety card به فارسی safety card یعنی چه

safety card


کارت تامين جنگ افزار
علوم نظامى : کارت تامين اتشبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها