معنی و ترجمه کلمه safety diagram به فارسی safety diagram یعنی چه

safety diagram


علوم نظامى : دياگرام تامين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها