معنی و ترجمه کلمه safety limit به فارسی safety limit یعنی چه

safety limit


علوم نظامى : حد تامين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها