معنی و ترجمه کلمه safety stakes به فارسی safety stakes یعنی چه

safety stakes


علوم نظامى : دستکهاى تامين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها