معنی و ترجمه کلمه safety zone به فارسی safety zone یعنی چه

safety zone


)sagfety island(بلندى وسط خيابان مخصوص عابرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها