معنی و ترجمه کلمه sag (to) به فارسی sag (to) یعنی چه

sag (to)


خم شدن ،شکم دادن
معمارى : گود افتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها