معنی و ترجمه کلمه sagaciously به فارسی sagaciously یعنی چه

sagaciously


از روى دانائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها