معنی و ترجمه کلمه sagebrush به فارسی sagebrush یعنی چه

sagebrush


(گ.ش ).درمنه ،برنجاسف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها