معنی و ترجمه کلمه saint bernard به فارسی saint bernard یعنی چه

saint bernard


سگ راهنماى کوهستان ،نوعى سگ بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها