معنی و ترجمه کلمه sale forecast به فارسی sale forecast یعنی چه

sale forecast


بازرگانى : پيش بينى فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها