معنی و ترجمه کلمه sale price به فارسی sale price یعنی چه

sale price


قيمت فروش
بازرگانى : قيمت فروش ،قيمت حراج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها