معنی و ترجمه کلمه sale short به فارسی sale short یعنی چه

sale short


پيش فروش کردن
قانون ـ فقه : معامله سلف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها