معنی و ترجمه کلمه sales agent به فارسی sales agent یعنی چه

sales agent


بازرگانى : نماينده فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها