معنی و ترجمه کلمه sales area به فارسی sales area یعنی چه

sales area


بازار فروش
بازرگانى : حيطه فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها