معنی و ترجمه کلمه sales department به فارسی sales department یعنی چه

sales department


قسمت فروش
بازرگانى : بخش فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها