معنی و ترجمه کلمه sales forecasting model به فارسی sales forecasting model یعنی چه

sales forecasting model


کامپيوتر : مدل پيش فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها