معنی و ترجمه کلمه sales manager به فارسی sales manager یعنی چه

sales manager


بازرگانى : مدير فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها