معنی و ترجمه کلمه sales representative به فارسی sales representative یعنی چه

sales representative


بازرگانى : نماينده فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها