معنی و ترجمه کلمه salis bury steak به فارسی salis bury steak یعنی چه

salis bury steak


خوراک گوشت گاو مخلوط با تخم مرغ وشير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها