معنی و ترجمه کلمه salp به فارسی salp یعنی چه

salp


( )salpa(ج.ش ).جنسى از جانوران گرمسيرى زجاجى و خمره اى شکل اقيانوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها