معنی و ترجمه کلمه salp به فارسی salp یعنی چه

salp


( )salpa(ج.ش ).جنسى از جانوران گرمسيرى زجاجى و خمره اى شکل اقيانوسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها