معنی و ترجمه کلمه saltatorial به فارسی saltatorial یعنی چه

saltatorial


)saltatory(رقصى ،جست وخيزى ،افتان وخيزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها