معنی و ترجمه کلمه saltatory به فارسی saltatory یعنی چه

saltatory


)saltatorial(رقصى ،جست وخيزى ،افتان وخيزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها