معنی و ترجمه کلمه salted weapon به فارسی salted weapon یعنی چه

salted weapon


علوم نظامى : جنگ افزار اتمى که قدرت راديواکتيو ان تشديد شده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها