معنی و ترجمه کلمه salvia به فارسی salvia یعنی چه

salvia


(گ.ش ).سلوى ،مريم گلى ،مريمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها