معنی و ترجمه کلمه same به فارسی same یعنی چه

same


همان چيز همان کار،همان شخص ،يکسان ،يکنواخت ،همان چيز،همان کار،همان جور،بهمان اندازه
قانون ـ فقه : همان جور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها