معنی و ترجمه کلمه samplery به فارسی samplery یعنی چه

samplery


نمونه بردارى ،نمونه گيرى

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها