معنی و ترجمه کلمه sampling rate به فارسی sampling rate یعنی چه

sampling rate


نرخ نمونه بردارى
کامپيوتر : نرخ نمونه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها