معنی و ترجمه کلمه sampling theory به فارسی sampling theory یعنی چه

sampling theory


روانشناسى : نظريه نمونه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها