معنی و ترجمه کلمه sanative به فارسی sanative یعنی چه

sanative


)sanatory(شفادهنده ،علاج کننده بهبودى دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها