معنی و ترجمه کلمه sanatorium به فارسی sanatorium یعنی چه

sanatorium


sanitorium(، )=sanatariumاسايشگاه ،بيمارستان مسلولين
روانشناسى : اسايشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها