معنی و ترجمه کلمه sand cone method به فارسی sand cone method یعنی چه

sand cone method


طريقه جابجايى ماسه( ازمايش)
معمارى : طريقه جابجايى ماسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها