معنی و ترجمه کلمه sand dredger به فارسی sand dredger یعنی چه

sand dredger


ماشين حفار
معمارى : ماشين مکنده ماسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها