معنی و ترجمه کلمه sandblast machine به فارسی sandblast machine یعنی چه

sandblast machine


ماشين ماسه پاش( براى پاک کردن روى فلز يا ساييدن جسمها)
معمارى : ماشين ماسه پاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها