معنی و ترجمه کلمه sandy soil به فارسی sandy soil یعنی چه

sandy soil


زمين ماسه زار
معمارى : زمين ماسه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها