معنی و ترجمه کلمه sang froid به فارسی sang froid یعنی چه

sang froid


خون سردى ،خود دارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها