معنی و ترجمه کلمه sanitate به فارسی sanitate یعنی چه

sanitate


صحى کردن ،داراى لوازم بهداشتى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها