معنی و ترجمه کلمه sapper به فارسی sapper یعنی چه

sapper


موش کور،سرباز حفار يا نقب زن ،متخصص خرابکارى ،قسمت حفارى ،عصاره گير،(نظ ).نقب زن ،سرباز کلنگ دار ونقب زن
علوم نظامى : قسمت مهندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها