معنی و ترجمه کلمه saprogenic به فارسی saprogenic یعنی چه

saprogenic


مولد يامحصول مواد گنديده ،ايجاد شده در اثر گنديدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها