معنی و ترجمه کلمه sarcenet به فارسی sarcenet یعنی چه

sarcenet


)sarsenet(پارچه ابريشمى ،پارچه پشمى سنگين ،نرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها