معنی و ترجمه کلمه sarcomatosis به فارسی sarcomatosis یعنی چه

sarcomatosis


ابتلاء به تومور بدخيم نسج همبند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها