معنی و ترجمه کلمه sash balancing weight به فارسی sash balancing weight یعنی چه

sash balancing weight


پارسنگ
معمارى : وزنه متعادل کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها